Esdeveniments d' empresa a Barcelona: Tir de destrals

ESDEVENIMENTS D' EMPRESA A BARCELONA Team Building: Raons per les quals escollir l' axe throwing o tir de destrals com a activitat en grup. Llançar destrals en una activitat molt divertida i que fomenta la cohesió dels participants a través del treball en equip i la competició i una bona opció per a esdeveniments d'empresa