EXEMPCIÓ DE responsabilitat

Llançament de destrals

llançament amb destrals a Barcelona

 

ASSUMEIX TOTS ELS RISCOS DE PARTICIPAR EN QUALSEVOL/TOTES LES activitats dutes a terme per The Axe Throwing Club S.L., incloent a tall d'exemple i sense limitació, qualsevol risc que pugui sorgir per negligència o descuit per part de les persones o entitas alliberades, per equips o béns perillosos o defectuosos que siguin propietat, manteniment o controlats per ells, o per la seva possible responsabilitat sense culpa.

CERTIFICO que estic en bona forma física, que tinc prou preparació o capacitació per participar en aquesta activitat i que no he estat recomanat per un professional mèdic qualificat per no participar-hi.

CERTIFICO que no hi ha motius o problemes relacionats amb la salut que impedeixin la meva participació en aquesta activitat.

Reconec que els titulars, patrocinadors i organitzadors de l'activitat en la qual puc participar utilitzaran aquest Formulari d'exempció de responsabilitat, i que regirà les meves accions i responsabilitats en aquesta activitat.

En consideració a la meva sol·licitud i permeteu-me participar en aquesta activitat, per la present prenc mesures per a mi, els meus executors, administradors, hereus, parents més pròxims, successors assignats de la següent manera:

  1. RENUNCI, ALLIBERAMENT I DESCÀRREC de qualsevol responsabilitat, inclosa, entre d' altres, la responsabilitat derivada de la negligència o culpa de les entitats o persones alliberades, per la meva mort, discapacitat, lesió personal, dany a la propietat, robaori de propietat o accions de qualsevol tipus que puguin ocórrer en el futur, inclòs el meu viage cap a i des d' aquesta activitat,
  2. LES ENTITATS O PERSONES SEGÜENTS:

The Axe Throwing Club S. L., i / o els seus directors, funcionaris, empleats, voluntaris, representants i agents, i els titulars d'activitats i patrocinadors;

(2) DEMNIFICAR, COMPLIR AMB OBJECTE I PROMETRE QUE NO ARRIBARÀ a les entitats o persones esmentades en aquest paràgraf de totes les responsabilitats o reclamacions fetes com a resultat de la participació en aquesta activitat, ja sigui causada per la negligència de l'alliberament o d'una altra manera.

Jo reconec que The Axe Throwing Club S. L. i els seus directors, funcionaris, voluntaris, representants i agents NO són responsables dels errors, omissions o actes de qualsevol part o entitat que realitzi una activitat específica en el seu nom.

The Axe Throwing Club, SL – C/ Castillejos, 181, local | 08013 | Barcelona | CIF: B67471144 – gestion@theaxeclub.es

Reconec que aquesta activitat pot involucrar una prova dels límits físics i mentals d'una persona i comporta la possibilitat de mort, lesions greus i pèrdua de propietat. Els riscos inclouen, però no es limiten a, aquells causas pel terreny, les instal.lacions, la temperaura, el clima, l'estat dels participants, l'equip, el trànsit de vehicles, la falta d'hidratació i les accions d'altres persones, inclosos, entre d'altres, participants i voluntaris, monitors, i/o productors de l'activitat. Aquests riscos no només són inherents als participants, sinó que també hi són presents per als voluntaris.

Per la present dono el meu consentiment per rebre tractament mèdic que pugui considerar-se convenient en cas de lesió, accident i/o malaltia durant aquesta activitat.

Entenc que mentre participo en aquesta activitat, puc ser fotografiat. Estic d'acord a permetre que la meva image, vídeo o pel·lícula sigui utilitzada per a qualsevol propòsit legítim per part dels titulars d'activitats, productors, patrocinadors, organitzadors i cessionaris.

El Formulari d' exempció de responsabilitat i exempció de responsabilitat d' accidents s' interpretarà de manera àmplia per proporcionar una exempció en la mesura màxima permesa per la llei aplicable.

 

    Certifico que he llegit aquest document i entenc completament el seu contingut. Sóc conscient que això és una exempció de responsabilitat i en enviar-ho, firmo amb la meva pròpia i lliure voluntat (requerit)
    En usar aquest formulari accedeixes a l'emmagazematge i gestió de els teus dades per part d'aquesta web. (requerit)

    The Axe Club - Axe throwing a Barcelona